Bram Bogart

Bram Bogart | the artist


The artist Bram Bogart
Born July 12 1921, Delft, Netherlands.
Style and technique of the artist: Painting, Printmakers,

Bram Bogartartworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:
bram bogart
Sapt, blauwgeel

bram bogart
Citaten van de kunstenaar.

bram bogart
Sinds 1950 ben ik een abstract schilder, en geeft de abstractie mij een vrijheid in het maken van een schilderij die ik daarvoor niet had.. .Ook het abstracte schilderij moet voor mij gebonden zijn aan regels, zoals de bouw ervan en de schriftuur. De materie waar men het altijd over heeft komt voor mij op de derde plaats…

bram bogart
Ginder 1

Leave a comment: