de Rijke and de Rooij

de Rijke and de Rooij | the artist


The artist de Rijke and de Rooij
Born , , Netherlands.
Lives and works in Amsterdam, .
Died : Jeroen de Rijke, Febr 2006, , Ghana.
Style and technique of the artist: Video,

de Rijke and de Rooijartworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Since 1994, the Dutch artists Jeroen de Rijke (Brouwershaven 1970) and Willem de Rooij (Beverwijk 1969) have been collaborating on a comprehensive film oeuvre. They have produced a select corpus of 35mm and 16mm films, photographs, objects, installations and printed matters.


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:
Jeroen de Rijke and Willem de Rooij
Since the start of their collaboration in 1994 Jeroen de Rijke (1970 – 2006) and Willem de Rooij (b. 1969) have produced a select corpus of 35mm and 16mm films, photographs, objects, installations and printed matters…Mandarin Ducks shows a group of ten people in a reduced interior that is deliberately theatrical but whose selected props render it multiply over-encoded. While at first, the camera glides over the luxurious surfaces of this upper class scenario, amalgamating people and designer objects in a uniform movement, the rest of the film reveals the group as highly fragmented, shot through with sexual, colonialist and capitalist desires.

de rijke /de rooij interview
Al heel lang wilden we onderzoeken of we fictie opnieuw een plaats zouden kunnen geven binnen ons werk. We wilden een film maken over mensen, met mensen, over wat mensen bezield om samen te leven zoals zij dat doen, binnen de knellende banden waar zij niet aan kunnen of willen ontsnappen. We keken naar sitcoms, naar films van Rainer Werner Fassbinder, naar het werk van James Ensor, waar een claustrofobische onbehaaglijkheid uit naar voren komt. Verschillende beelden die Jeroen en ik elkaar aanreikten om elkaar op ideeën te brengen. We wilden zelf een set bouwen en zelf personages verzinnen. We hebben geprobeerd een nieuwe wereld te construeren, in plaats van de wereld om ons heen te reflecteren…

de rijke /de rooij
Review

de rijke /de rooij
Our initial aim was to approach the color of overalls worn by prisoners at Guantanamo Bay…At the same time, we are confronted with nationalist sympathies gaining importance in post-populist neo-conservative Holland on a daily basis. While Dutch immigration policies reached an unprecedented ideological extreme as the Balkenende administration came to an agreement in February 2004 to expel 26,000 illegal immigrants from the country, popularity polls indicated 84% approval among Dutch citizens of monarchy as the ideal form of state. Not since World War II has there been such interest in Queen Beatrix and her family, the House of Orange.

Leave a comment: