Gijs Bosch Reitz

Gijs Bosch Reitz | the artist


The artist Gijs Bosch Reitz
Pseudonym: Sigisbert Chrétien
Born Febr 20 1860, Amsterdam, Netherlands.
Died Apr 9 1938, Amsterdam, .
Style and technique of the artist: Painting,

Gijs Bosch Reitzartworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:
Gijs Bosch Reitz
Sigisbert Chrétien Bosch Reitz werd op 20 februari 1860 te Amsterdam geboren. Hij werd opgeleid voor de handel en is daarin tot zijn drieentwintigste jaar actief geweest alvorens hij het besluit nam zich aan de kunst te gaan wijden. Op de Amsterdamse Quellinusschool hield hij het al spoedig voor gezien, want in het tekenen van potten, kruiken en gips zag hij niet veel. Hij trok naar München en ging daar studeren aan de Zeichen Schule van prof. Barth. Daarna bezocht hij in München de academie van prop. Raad. In Parijs voltooide hij zijn studies aan de Académie Julien…

Leave a comment: