Kasper Niehaus

Kasper Niehaus | the artist


The artist Kasper Niehaus
Born 1889, Groningen, Netherlands.
Died 1974, Bergen, Netherlands.
Style and technique of the artist: Painting,

Kasper Niehausartworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:
Kasper Niehaus
De schilder-criticus Kasper Niehaus (1889-1974) was ruim 35 jaar als recensent beeldende kunst verbonden aan De Telegraaf. ondanks het feit dat hij voor een conservatieve krant schreef, werden zijn recensies in brede kring gewaardeerd. In het begin van zijn carrière trad hij ook als schilder naar buiten, later werd zijn eigen artistieke werk meer als een privé-aangelegenheid opgevat en verklaarde hij zich 'slechts' als amateurschilder te beschouwen…

Kasper Niehaus
Kasper Niehaus was een van de vergeten talenten die kwamen bovendrijven bij de in 1999 georganiseerde tentoonstelling Magie en zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945. Als criticus en als kunstenaar bezag hij de moderne stromingen kritisch, met name de abstracte kunst.
Tezelfdertijd maakte deze zogenaamde ‘reactionair’ zijn leven lang deel uit van een bij uitstek vooruitstrevend milieu. In de periode omstreeks 1912 verbleef hij een tijdlang in Parijs met een groep vrienden, onder wie Jacob Bendien en zijn latere zwager Jan van Deene, die experimenteerden met eigen vormen van abstracte kunst. Niehaus vergezelde hen bij hun bezoek aan galeries en musea, maar hield zich verder van hun experimenteerdrift afzijdig. Een van hun gezamenlijke ontdekkingen was de Franse zondagsschilder Henri Rousseau, van wie Niehaus de belangrijkste pleitbezorger in Nederland zou worden. Zelf ging hij nu ook voorbeelden van ‘moderne primitieve kunst’ verzamelen en hij propageerde die ook…

Kasper Niehaus
Idylle, painting

Leave a comment: