Lei Molin

Lei Molin | the artist


The artist Lei Molin
Born Aug 16 1927, Berg, Limburg, Netherlands.
Died Jan 0 1990, Amsterdam, Netherlands.
Style and technique of the artist: Painting,

Lei Molinartworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:
Lei Molin
Paintings

Lei Molin
Het werk wat ik nu (1986) maak beschouw ik als het beste van de afgelopen veertig jaar. Ik heb altijd geweten dat ik het kon, maar ik kon het nòg niet. Het zal nooit beter worden dan het nu is, maar ook niet slechter. Het komt daar op neer: take it or leave it…

Lei Molin
…Inspiratie vond Molin in deze periode zowel in de hem omringende wereld, als in het werk van dichters (Pablo Neruda, Bert Schierbeek), schrijvers (Jorge Luis Borges, Julio Cortazar), musici (Miles Davis, Atahualpa Yupanqui) en collega kunstenaars (Chillida, Max Ernst, Calder en Ger Lataster).

Lei Molin
De Oogst

Leave a comment: