Rein Dool

Rein Dool | the artist


The artist Rein Dool
Born 1933, Leiden, Netherlands.
Lives and works in Dordrecht, .
Style and technique of the artist: Painting, Printmakers,

Rein Doolartworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:
Rein Dool
Artist's website

Rein Dool
Zonder titel

Rein Dool
Rein Dool schept een eigen wereld van menselijke profielen die elkaar zoeken, ontmoeten, bedreigen, spiegelen of worden afgeleid door de omgeving waarin ze zijn geplaatst. De herkenbaarheid van het beeld is voor Rein Dool van ondergeschikt belang, het gaat om de overtuigingskracht van het afgebeelde…

Rein Dool
Sculpture 'De wandelaar'

Rein Dool
Theater' and other works

Leave a comment: